Hunan Model Teachers Commended

2020-09-10
print
T | T


The first ¡°Hunan Model Teachers¡± awarding ceremony, also a celebration for the 36th Chinese Teachers¡¯ Day, is held in Changsha on the morning of September 9. (Photo/Luo Xinguo, Hunan Daily)

On the occasion of the 36th Chinese Teachers¡¯ Day, an awarding ceremony to commend Hunan¡¯s model teachers was held in Changsha on September 9. Du Jiahao, secretary of the CPC Hunan Provincial Committee, and Xu Dazhe, deputy secretary of the CPC Hunan Provincial Committee and Hunan governor, met with the representatives of the model teachers, and presented awards. On behalf of the CPC Hunan Provincial Committee and the Hunan Provincial People¡¯s Government, they extended festive greetings and paid high respect to all teachers and workers in education circles across Hunan.

Wu Lan, deputy secretary of the CPC Hunan Provincial Committee, presided over the ceremony. Provincial leaders including Huang Lanxiang, Wang Shaofeng, Zhang Hongsen, and Wu Guiying, were present.


Du Jiahao, secretary of the CPC Hunan Provincial Committee, and Xu Dazhe, deputy secretary of the CPC Hunan Provincial Committee and Hunan governor, present awards to the representatives of model teachers. (Photo/Luo Xinguo, Hunan Daily)

The selection activity of the ¡°Hunan Model Teachers¡± was co-hosted by the Hunan Department of Education, Hunan Daily, and Hunan Education Foundation. The awardees include:

¡°Hunan Model Teachers¡± Special Award (2 winners):

Wu Anhua, professor of the Xiangya Hospital of Central South University; and,

Peng Linfu, teacher of Tashan Yao Township Central Primary School, Changning, Hengyang

¡°Hunan Model Teachers¡± Honorary Title (10 winners):

Shen Binyan, Liu Zhonghua, Li Youxin, Zhang Guangzhu, Chen Qizhi, Chen Lamei, Zhuo Degang, Zhou Xiaoli, Huang Youquan, and Gong Meihui

¡°Hunan Model Teachers¡± Award Nominees (12 winners):

Tian Jianlong, Tang Sulan, Mou Jinchun, He Renke, Zhang Qiongyu, Chen Wen, Chai Liyuan, Guo Xiaofang, Tang Xinqiu, Cao Feng, Peng Guoliang, and Wei Hua

Translator: Pang Yuehui

Chinese source: hunan.gov.cn; hunan.voc.com.cn